Actualitat

Borges International Group consolida el seu compromís amb el medi ambient i aconsegueix el certificat AENOR

AENOR ha lliurat el Certificat de la Petjada de Carboni a Borges International Group. El document acredita la veracitat del càlcul de la petjada de carboni que l’empresa ha realitzat en totes las fases del procés productiu de les nous i festucs Pizarro.

Aquest certificat, basat en la norma ISO/TS 14067, estableix els requisits i directrius per a la quantificació, verificació i comunicació de la petjada de carboni d’un producte.

L’acte de lliurament del certificat d’AENOR s’ha celebrat aquest dijous dia 21 de gener a les 12 h a las instal·lacions de Borges International Group en Reus i ha comptat amb l’assistència de Joan Fortuny, director de la Divisió de Fruita Seca, Joan Ribé, director d’Estratègia Corporativa, Victoria Morales, directora de Recursos Humanos, i Eva Subirá, directora d’AENOR a Catalunya.

 

La importància de la integració verticall

Borges International Group ha desenvolupat un estudi per conèixer la petjada de carboni de la seva producció de festucs i nous Pizarro. L’estudi, que es va posar en marxa a finals de 2014, serveix per determinar l’impacte ambiental del citat procés en les emissions de gasos amb efecte hivernacle que influeixen en el canvi climàtic i per establir mesures d’actuació.

La integració vertical en tot el procés de fabricació de nous i festucs és clau per calcular i millorar (amb plans d’acció i el seu seguiment) l’impacte dels processos implicats des del “camp fins a la taula” en el medi ambient i l’entorn. El fet de disposar de finques pròpies permet a l’empresa portar a terme el preprocessament de les nous (pelada i assecament) a peu de finca, amb la qual cosa s’evita el transport i es redueix considerablement l’emissió de CO2.

En el càlcul també s’han identificat les fases més influents en l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, així com les àrees susceptibles de millora, i s’han establert plans de reducció per contribuir de forma significativa a la mitigació del canvi climàtic, com ara:

  • Optimitzar l’ús de fertilitzants
  • Optimitzar el consum energètic tant a les finques com a les instal·lacions envasadores
  • Optimitzar les rutes de transport des de les finques fins a les fàbriques i utilitzar una flota de camions més moderna
  • Revisar el disseny de les caixes de cartró emprades per a l’embalatge amb l’objectiu de disminuir el gramatge i/o les tintes per a la seva impressió.
  • Revisar el sistema de fred per reduir la necessitat de recàrrega del gas refrigerant.
  • Optimitzar el nombre de desplaçaments i millorar l’eficiència energètica dels vehicles i equips utilitzats en el procés de collita.

En conjunt, AENOR ha certificat més de 200 petjades de carboni de productes, organitzacions, serveis i esdeveniments, a les quals Borges International Group se suma ara. 
Els avantatges de la certificació de la petjada de carboni són:

– permet conèixer i controlar les emissions de les organitzacions i els seus productes

– millorar la competitivitat

– incrementar la transparència envers les terceres parts

Per a un producte, a més, obre mercats internacionals, i redunda en les decisions del seu consum i en una millor valoració de les seves operacions de comercialització.

Les polítiques mediambientals europees i internacionals, en el seu compromís amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, estan apostant per l’obligatorietat de la certificació de la petjada de carboni en els aliments. Tot i que encara no és obligatòria, tot apunta a que sí ho serà en el futur.

 

RSC i compromís amb el medi ambient 

La responsabilitat social és clau per a Borges International Group. Des de fa anys, a les instal·lacions de Borges se celebren diferents activitats solidàries, entre les quals destaquen les campanyes de recollida de joguines i aliments, les campanyes de donació de sang del Dia Vermell, concursos literaris i de dibuix per celebrar el Sant Jordi amb els fills i les filles dels treballadors/ores, o el programa de nutrició i salut “Borges et cuida”, basat en tres pilars fonamentals: nutrició, salut i esport.
Al llarg dels anys, Borges International Group ha rebut diferents reconeixements a la seva tasca: el Premi Empresa Flexible 2015, concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Premi Atlante a la Prevenció de Riscs Laborals (2014) o els Premis FIDEM 2014 amb el Premi a la Conciliació. També el distintiu “Igualtat a l’Empresa” concedit pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (2010 i 2011) o el premi Entorn de Treball Saludable, a la seva 1ª edició.