Actualitat

Borges renova la Declaració Ambiental del seu Oli d’Oliva Verge Extra

L’empremta de carboni s’ha reduït un 35% respecte del darrer càlcul principalment per l’ús d’energia elèctrica procedent de fonts renovables i l’ús de material reciclat a l’envàs.

Borges renova la Declaració Ambiental de Producte (EPD, per les sigles en anglès), de l’Oli d’Oliva Verge Extra envasat en ampolles de vidre, un càlcul que va més enllà de la petjada de carboni i que es basa en l’anàlisi de cicle de vida del producte. Es tracta d’una declaració ambiental certificada i registrada elaborada de conformitat amb la norma internacional ISO 14025, utilitzada per establir requisits per a ecoetiquetes tipus III, aquelles que presenten la informació sobre el cicle de vida dels productes.

Des de l’última certificació, Borges ha reduït un 35% l’empremta de carboni del producte gràcies a l’ús d’energia elèctrica renovable durant la fase d’envasat, així com l’ús d’un 80% de material reciclat a l’envàs. El compromís de la companyia és continuar aplicant millores per reduir la petjada de carboni dels seus productes.

La metodologia del cicle de vida i l’EPD ajuda a comprendre, millorar i comunicar l’impacte ambiental del producte, a més s’han tingut en compte totes les etapes de l’Oli d’Oliva Verge Extra, des de la fase inicial de camp, passant per la fase de producció, fins a arribar a la distribució, ús i fi de vida.

Borges es caracteritza per ser una companyia amb un ànim pioner i emprenedor, compromesa amb el desenvolupament sostenible i que, gràcies a la renovació d’aquesta declaració, afegeix una nova dimensió al mercat, informant sobre l’impacte ambiental dels seus productes.