Actualitat

Borges es suma al “Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona”

Borges forma part de la Xarxa d’empreses amb distintiu “Igualdad en la Empresa” impulsada pel Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, sota la coordinació de l’Institut de la Dona, amb el compromís i voluntat de realitzar accions de sensibilització per la igualtat, el respecte als drets fonamentals i la construcció d’una societat lliure de violència sobre les dones.

La formació i sensibilització social cap a la violència de gènere és una eina determinant per la seva eradicació. Borges a través del programa “Hay Salida” del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, fomenta la contractació de dones víctimes de la violència de gènere contribuint així a la seva reinserció en el món laboral.