RSC i sostenibilitat

Cadenes de subministrament

Treballar en el desenvolupament de la cadena de subministrament és clau en la nostra estratègia de responsabilitat social. Així doncs, fem extensible el nostre compromís a proveïdors, contractistes i col·laboradors, per aconseguir.

  • Mitigar riscs de violació dels drets humans i socials.
  • Assegurar conductes íntegres i ètiques.
  • Reduir l’impacte ambiental de l’organització.

Els nostres contractes inclouen clàusules relatives a les operacions dels nostres proveïdors com a part de la gestió ètica de la cadena d’aprovisionament i del nostre codi de qualitat. En els últims exercicis, hem ampliat els equips de supervisió interna per a l’homologació i avaluació contínua de col•laboradors nacionals i internacionals

S’han portat a terme les següents iniciatives:

  • Definició dels criteris socials i ambientals per a la selecció de proveïdors en el codi de conducta de proveïdors.
  • Aprovació dels  Principis Ètics per a proveïdors i col·laboradors i establiment del Canal Ètic per als proveïdors.
  • Millores en el qüestionari d’Autoavaluació de Responsabilitat Social i Sostenibilitat a la cadena de subministrament.
  • Anàlisi d’aspectes fonamentals com la transparència i l’ètica empresarial, els drets humans i l’acció social, qualitat i medi ambient.