Actualitat

Compromís amb el medi ambient: transport més net, conreus més sostenibles, envasos més reciclables

Borges International Group aposta per la mobilitat sostenible en els seus transports regulars a través d’acords amb els seus proveïdors i introdueix vehicles de transport GLP (gas liquat del petroli) i GNL (gas natural liquat) en la seva flota de transport

Borges International Group transforma els seus camps en conreus basats en l’agricultura sostenible i envasa més de 100 milions de terrines monodosi reciclables

Borges International Group, fidel al seu compromís amb el medi ambient, aposta fermament pel desenvolupament de pràctiques sostenibles en totes les seves àrees d’activitat, sigui en l’àmbit agrícola, industrial o comercial.

Mobilitat sostenible

En l’àmbit comercial, Borges International Group ha introduït polítiques de mobilitat sostenible formalitzant un acord amb l’empresa de transports Servetoper gestionar en exclusiva un camió propulsat amb GNL (gas natural liquat) per als trajectes de la fàbrica d’oli de Tàrrega a Marsella; aquest camió, per tant, també dona servei a la filial francesa Borges Tramier. Amb la introducció del camió de gas per a trajectes habituals, Borges International Group contribuirà a reduir (en comparació amb el transport que havia emprat fins ara) un 85% les emissions de metalls pesats i un 20% les de diòxid de carboni), i, a més, reduirà el consum fins a un 10%. Amb l’afany de comunicar el compromís amb el medi ambient, Borges ha retolat el camió amb el missatge «Committed to the Environment – Sustainable Transport».

En la mateixa línia, Borges ha arribat a un acord amb Transports F. Ramos per fer la major part del recorregut, des d’Andalusia fins a les instal·lacions de Tàrrega, d’alguns transports d’oli d’oliva a través de cisternes contenidor ferroviàries. Aquesta mesura té com a objectiu reduir fins a un 50% les emissions de CO2 d’aquest desplaçament.

Així mateix, en el marc de la mobilitat sostenible, Borges Internacional Group ha introduït entre els seus treballadors el primer cotxe d’empresa autogas, la qual cosa representa una reducció del 96% de les emissions de diòxid de carboni respecte als vehicles dièsel i fins a un 33% menys que un vehicle de gasolina, a més d’estar exempt de components com el sofre i el plom.

Conservació del medi ambient

A més, en la seva activitat industrial, Borges International Group ha obtingut la certificació amb el distintiu ECOSENSE per la incorporació de plàstics reciclats en la fabricació de més de 100 milions de terrines monodosi. Aquesta certificació garanteix que els envasos són reciclables i que es tornen a introduir en el circuit productiu per a la fabricació de nous envasos, de manera que contribueixen al cicle d’economia circular.

En l’àmbit agrícola, Borges International Group continua apostant per la transformació dels seus conreus basats en agricultura sostenible. Per això no solament ha desenvolupat 904,9 noves plantacions d’ametllers sostenibles, sinó que també ha adoptat les mesures necessàries per reconvertir d’una manera gradual els seus camps ja existents en un model basat en l’agricultura sostenible. Una mostra n’és l’adhesió a la plataforma EsAgua, l’objectiu de la qual és posicionar les empreses espanyoles com a referents en la petjada hídrica i en l’àmbit de la sostenibilitat, així com l’obtenció de la certificació GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices), un dels estàndards internacionals en matèria de bones pràctiques agrícoles i agricultura sostenible. Així mateix, Borges dedica un total de 96,7 hectàrees a la conservació del medi ambient i la biodiversitat.

Amb aquesta mesura, el Grup avança en la seva contribució a la protecció del medi ambient i aporta solucions sostenibles que contribueixen a reduir l’impacte que les seves activitats causa en el medi ambient.