RR.HH.

Deixa el teu currículum

En enviar aquestes dades estàs acceptant la nostra Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 t’ informem que les dades passaràn a formar part d’un fitxer responsabilitat de BORGES amb la finalitat de gestionar la teva possible incorporació a l’empresa. Les teves dades seran conservades durant el període de dos anys, de no comunicar-nos el contrari. El delegat de Protecció de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).  

Com usuari tens drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a la Auroritat Espanyola de Protecció de Dades, supresió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades mitjançant l’e-mail curriculum@borges.es o al domicili social C/ Flix, 29 de Reus i/o AV. J.Trepat Galceran, S/N de Tàrrega.

T’informem que donarem resposta a qualsevol petició.

Atentament,