RSC i sostenibilitat

La nostra gent

A Borges International Group pensem que el creixement saludable i sostenible i la bona reputació en les comunitats en les que operem depenen de respectar de forma coherent un Codi Ètic basat en el respecte per les lleis, la humanitat, la lleialtat, l’equitat i la responsabilitat.

Aquests principis descriuen el comportament que esperem dels nostres empleats i empleades i de la resta de grups d’interès.

El nostre Codi Ètic  i la nostra Política de Compliance Penal  s’han formulat amb la finalitat d’unificar i reforçar la identitat, la cultura i els patrons de conducta de Borges International Group. Estem convençuts de que una cultura consolidada sobre els valors compartits potencia les nostres virtuts i competències i afavoreix a crear valor per tots els nostres grups d’interès.

Principis de la política d’ocupació de Borges International Group

Hem desenvolupat el nostre 3er Pla d’Igualtat del Grup, on s’estableixen els següents objectius:

  • Garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’empresa
  • Contemplar al Pla les mesures encaminades a la conciliació de la vida laboral amb la familiar
  • Revisió del protocol d’assetjament i el procediment en cas d’incompliment
  • Revisió del manual pràctic del llenguatge no sexista
  • Desenvolupament personal i professional
  • Programa de beneficis socials que garanteixen la qualitat i estabilitat laboral i que afavoreixen la conciliació laboral i familiar
  • El programa “Borges et cuida” vol traslladar valors, fomentar hàbits saludables y generar compromís per ser una empresa sostenible, saludable i solidària