Actualitat

Primeres actuacions del Pla d’Acció per la Biodiversitat a Mas de Colom

Durant aquest mes hem plantat més de 500 plantes a la nostra finca de Mas de Colom, entre les que s’hi troben fruiters antics i espècies d’especial interès pels seus usos tradicionals, per exemple, en medecina. L’acció contemplada dins del Pla d’Acció de la Biodiversitat (PAB) ens permetrà augmentar la biodiversitat en l’explotació i contribuir a la recuperació de varietats locals històriques en vies de desaparició.

Quins beneficis i mesures s’inclouen en el PAB?

Algues pràctiques en el PAB de Mas de Colom contribueixen a la retenció de carboni, a la reducció de l’erosió i a la mitigació del canvi climàtic. A banda d’aquesta acció, el pla també contempla d’altres iniciatives que es desenvoluparan al llarg d’aquest pròxim any, com són:

  • Cobertes vegetals que controlen la pèrdua de sòl fèrtil en el 100% de la superfície de cultiu i també ens ajuda a reduir la incidència de certes plagues de manera natural per així poder reduir l’ús de productes químics.

  • Plantació de més de 3.000 metres lineals d’arbres i arbusts en els llindars on la fauna de l’ecosistema pot trobar aliment, espais per fer-ho nius per passar l’hivern. Aquesta mesura, a més, també ajuda a minvar els efectes del canvi climàtic emmagatzemant carboni atmosfèric.
  • Tallers i formació en aspectes relacionats amb la biodiversitat. Perquè no tan sols consisteix en el projecte a peu de camp, sinó en poder-lo mostrar, replicar-lo i que la societat es converteixi en el millor motor per la conservació de la naturalesa.

Segons l’estudi realitzat per la Fundació Global Nature, més d’un 10% de la superfície de la finca es dedica a la conservació d’hàbitats seminaturals, a és d’estar compresa dins la Xarxa Natura 2000, on mitjançant la implementació de bones pràctiques agronòmiques fomentem la conservació de la biodiversitat.

Des de Borges International Group apostem per la conservació de la naturalesa i per això pretenem avançar per a que la nostra producció pugui sempre associar-se a una millor conservació de la biodiversitat, en totes les nostres finques i plantacions.