Actualitat

Renovació del compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides

Un any més, i com venim fent des de 2010, Borges Mediterranean Group reafirma la seva vocació de transparència i Responsabilitat Social amb la renovació del compromís de pertinença  al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

D’acord amb els seus principis, busquem dia a dia portar endavant la nostra activitat empresarial dins d’un marc ètic basat principalment en la Responsabilitat Social del Grup respecte de les comunitats amb les quals interactuem i el respecte als drets dels nostres treballadors.

Per a Borges Mediterranean Group és molt important presentar anualment la seva Memòria de Responsabilitat Social com a document de renovació del compromís adquirit amb els 10 principis del Pacte Mundial, resultant un gran desafiament i una responsabilitat permanent desenvolupar la nostra labor emfatitzant la cura del medi ambient, les polítiques i procediments segurs i sustentables, la protecció dels drets dels treballadors i la generació de controls i sistemes de treball que afavoreixin una administració transparent del nostre treball.

La sustentabilitat és part integral de com treballem, sobre la base d’això, implementarem els principis rectors de les Nacions Unides sobre els negocis i els drets humans en totes les nostres operacions i publicarem informes sobre els progressos realitzats. En aquest sentit, treballem diàriament per ser una organització empresarial més sòlida i integral i, d’aquesta manera, contribuir a una societat més justa.