RSC i sostenibilitat

Aprovisionament responsable

Volem contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra cadena de subministament”

En aquesta primera etapa Borges col·labora amb els proveïdors del sector agrícola i els serveis externs que afecten en altres punts de la cadena de subministrament, com el transport o la logística, per garantir que la compra i el subministrament de matèries primes són produïdes de manera sostenible.

Al nostre Codi de Conducta de Proveïdors definim els criteris socials i ambientals per a la selecció de proveïdors.

Línies de treball i compromisos desenvolupats:

Gestió dels recursos naturals

Aprovisionament responsable

Cura de la
biodiversitat

Mobilitat
sostenible

Canvi
climàtic

  • Promovem una agricultura sostenible, responsable i que faci un ús adequat dels recursos hídrics.
  • Cuidem l’entorn i lluitem contra el canvi climàtic buscant el màxim nivell d’eficiència ambiental en tots els projectes que duem a terme.
  • Cuidem i millorem la biodiversitat dels territoris on actuem.
  • Traslladem el nostre compromís a tota la cadena de subministrament.

Una visió integral de la cadena d’aprovisionament

Treballar en el desenvolupament sostenible de la cadena de subministrament és clau en la nostra estratègia de Responsabilitat Social. Per això, estenem el nostre compromís a proveïdors, contractistes i col·laboradors, com ara transportistes o agricultors, entre altres.

Apostem per aquells models que es regeixen sota criteris d’agricultura sostenible i ús eficients dels recursos. Estem adherits a la plataforma EsAgua, l’objectiu de la qual és posicionar a les empreses espanyoles com a referents en la petjada hídrica, i vetllem pel compliment dels estàndards internacionals en matèria de bones pràctiques agrícoles i agricultura sostenible, com per exemple la certificació GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices) o l’aplicació de tècniques d’agricultura de precisió, que permeten una major eficiència en l’ús dels recursos a cada moment del cicle vegetatiu dels cultius.

Pla Acció Biodiversitat a la Finca Mas de Colom

A través del Pla d’Acció per la Biodiversitat que implementem en la nostra finca de Mas de Colom aconseguirem preservar i augmentar la biodiversitat a través de pràctiques que contribueixen al segrest de carboni, a la reducció de l’erosió i la mitigació del canvi climàtic.

Entre moltes altres iniciatives que es desenvoluparan està la implantació de cobertes vegetals que controlen la pèrdua de sòl fèrtil i el control de plagues de manera natural, així com la plantació de més de 3.000 metres lineals d’arbres i arbustos on la fauna de l’ecosistema pot trobar aliment i a més ajuden a segrestar carboni atmosfèric.

Des de Borges International Group apostem per la conservació de la naturalesa i per això pretenem avançar perquè la nostra producció s’associï a una millor conservació de la biodiversitat en totes les nostres finques i plantacions.

Aliances que sumen

Cooperem des de fa anys de la manera més estreta possible amb proveïdors, contractistes i col·laboradors, com per exemple, incorporant vehicles de transport més sostenibles a la flota o ajudant als agricultors a gestionar la seva finca de la forma més eficient preservant el medi ambient, com és el cas del Projecte Pistatxo BAIN, en el qual ens encarreguem de transferir l’experiència i a aportar assessorament en la part productiva del cultiu als futurs productors de pistatxos de la zona.

A més, per assegurar el bon comportament de tota la resta de col·laboradors, els nostres contractes inclouen cláusules relatives a les operacions amb proveïdors com a part de la gestió ética de la cadena d’aprovisionament i del nostre codi de qualitat.