OPORTUNITATS PROFESSIONALS

CORPORATE COMMUNICATION TECHNICIAN (Reus)

Borges International Group busca incorporar un/a Corporate Communication Technician al seu centre de Reus: Requisits: Disposar de titulació Universitària en Ciències Empresarials, en ADE o similar. Experiència demostrable d’ almenys […]

RESPONSABLE DE COMPRES DE PRODUCTES A TERCERS (Tàrrega)

Posició de treball integrada dins del departament corporatiu d’Eficiència Operativa. La persona seleccionada haurà de Gestionar les compres de productes envasats per proveïdors tercers i comercialitzats pel Grup Borges. Requisits: […]

KEY ACCOUNT MANAGER EXPORT (Reus – Tàrrega)

Borges International Group busca incorporar un/a Key Account Manager per al seu centre de Reus o Tàrrega.   Requisits: Disposar de titulació Universitària en Ciències Empresarials, en ADE, Economia o […]

PERSONAL ADMINISTRACIÓ APROVISIONAMENT (Tàrrega)

El lloc vacant està integrat dins del departament de Supply Chain, reportant a la responsable d’aprovisionament. La persona que ocuparà la vacant haurà de vetllar perquè l’aprovisionament es produeixin en […]

TÈCNIC/A DE COMPRES PEL DEPARTAMENT TÈCNIC (Reus)

Requisits: Experiència en la gestió de compres, preferiblement de material tècnic (electricitat, pneumàtica, rodaments, etc.) de 5 anys. Estudis de CFGS o FP2 en Electricitat o similar. Valoració de coneixements […]

CONSULTOR/A SAP (Tàrrega/Reus)

Borges International Group requereix incorporar un/a Consultor/a SAP en el nostre centre de Tárrega/Reus. Funcions: Gestió i Execució Projectes. Suport i Formació dels usuaris. Detecció de millores, propostes, disseny i […]