Productes

Qualitat

Entenem la qualitat com una millora contínua en totes les fases i activitats, en les quals també involucrem els nostres proveïdors, tant a través dels nostres controls i programes de traçabilitat com amb la promoció de tècniques i mètodes de gestió de la qualitat.

 

A Borges la qualitat forma part de la nostra cultura: “Donar sempre allò que s’espera de tothom qui forma part d’aquesta organització, en el moment, la quantitat i la forma adequats””.

Per vetllar per la seguretat i salut dels nostres clients, comptem amb:

  • Incorporació de mecanismes per reforçar la seguretat.
  • Supervisió contínua de les instal·lacions.
  • Informació perquè els clients facin un ús segur dels productes i serveis oferits.
  • Anàlisi de punts crítics i controls de qualitat dels productes.
  • Inspeccions reglamentàries i compliment de requisits aplicables.
  • Implantació de sistemes de control de la qualitat i seguretat alimentària.

BIG millora la qualitat de vida dels consumidors amb productes saludables que garanteixen una nutrició equilibrada.

L’efectivitat d’aquests programes s’avalua regularment mitjançant experts independents.

L’experiència i la capacitat professional dels nostres treballadors ens permeten oferir als nostres clients i consumidors productes amb estàndards de qualitat i traçabilitat molt elevats.

AEO – Aquesta certificació permet a Borges tenir el seu propi Departament de Duanes, que significa moviment lliure i ràpid de mercaderia entre països.

COI – Organització intergovernamental que reuneix els principals països productors i consumidors d’oli d’oliva i olives de taula.

CTPAT – Associació estratègica duana-indústria per augmentar la seguretat del trànsit de mercaderies contra els atacs terroristes als Estats Units.

Food Safety System – Garanteix i certifica la integritat de la cadena d’indústries alimentàries.

Halal – Certificat que avala el seguiment de les normes de sanitat i higiene i el compliment dels preceptes religiosos de la llei islàmica en el procés productiu.

Kosher – Aprovat per la Unió Ortodoxa per la supervisió de les normes de sanitat, higiene i compliment dels preceptes religiosos de la llei jueva en el procés productiu.

BRC – Nivell màxim de BRC, certificació per assegurar la qualitat de proveïdors i el sistema de seguretat alimentària de distribuïdors i supermercats.

CCPAE – Audita i certifica que els productes alimentaris són cultivats sota criteris ecològics estant homologat per la Unió Europea i organismes internacionals.

Sedex – És un format comú de metodologia i informe d’auditoria que agrupa les millors pràctiques en tècniques d’auditoria de comerç ètic.

IFS – Assegura la qualitat i seguretat alimentària de proveïdors respecte als seus distribuïdors.

ISO 1400 1 – Referència principal per a la gestió ambiental en totes les organitzacions del món.

ISO 9001 – Acredita que els seus productes compleixen fermament amb els requisits normatius i del client.

DO Avellana de Reus – Certifica que la producció, elaboració y transformació del producte es realitzen a la zona geogràfica delimitada.

USDA – Audita i certifica que els productes alimentaris són cultivats sota criteris ecològics estant homologat pel Departament d’Agricultura dels Estats Units.

EPD – Es tracta d’una informació ambiental de producte basada en l’anàlisi de cicle de vida elaborada de conformitat amb la norma internacional ISO 14025.

Global GAP és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuaria. Garanteix una producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, minoristes i consumidors en totes les parts del món.

AIB – Certifica la seguretat alimentària, minimitzant el risc de contaminació dels aliments.

La calidad es un principio irrenunciable en nuestra actividad y en la extensión con garantías a nuevos mercados y sectores.