RSC i sostenibilitat

Gent compromesa

“Volem estar compromesos amb la nostra gent, les comunitats on treballem i el món en el que vivim”

Garantim el benestar i el desenvolupament dels més de 1.000 professionals que formen part de Borges, vetllant diàriament per la igualtat, la diversitat i unes condicions laborals justes. També contribuïm al desenvolupament de les comunitats on treballem i en general amb el món en el que vivim ja que entenem que el desenvolupament sostenible només serà possible si avancem en col·laboració amb els nostres stakeholders.

El nostre Codi ètic es basa en el respecte per les lleis, la humanitat, la lleialtat, l’equitat i la responsabilitat, en el que es descriu el comportament que esperem dels nostres treballadors i treballadores i de la resta de grups d’interès.

Línies de treball i compromisos desenvolupats:

Igualtat i
diversitat

Gent
Borges

Conciliació
laboral

Drets
humans

Comunitat i
territori

  • Respectem els Drets Humans fonamentals, actuant per promoure una igualtat efectiva entre homes i dones i la no discriminació de gènere.
  • Fomentem bons hàbits amb l’objectiu d’augmentar el nivell de salut i benestar dels nostres col·laboradors.
  • Promovem la conciliació laboral i personal dels nostres col·laboradors.
  • Promovem la integració sociolaboral de persones amb diversitat funcional i fomentem la igualtat en el món laboral.

Gent Borges

A Borges tenim clar que cuidar dels nostres és el primer pas per aconseguir ser una empresa responsable. Desenvolupem des de fa temps plans per cuidar dels nostres col·laboradors, prioritzant la conciliació laboral, la diversitat, la igualtat i la salut i seguretat al treball. Comptem amb el 3r pla d’Igualtat, el distintiu “Igualtat en l’Empresa” i implementem programes interns per fomentar hàbits saludables, com el Borges et cuida, promovent el benestar de la plantilla, i gestionem el seu talent a través de plans de formació i de carrera que incentiven el seu desenvolupament professional.

Impacte social a través de la integració social

Gestionar el talent de manera responsable també és valorar les capacitats que tenen diferents col·lectius fora de la nostra organització. Des de fa anys, donem treball a col·lectius amb risc d’exclusió social, integrant-los en els processos del nostre dia a dia a través de l’externalització de serveis (neteja de les oficines, impremta, bugaderia, packs promocionals, etc.) també participem en programes de Formació Dual per integrar joves recent titulats i ens hem sumat al programa “Hay salida”, fomentant la contractació de dones víctimes de la violència de gènere.

Tots ells, son a peça clau pel desenvolupament de l’activitat.

Esport, salut i cultura

Col·laborem amb entitats locals i del territori per promoure la cultura, l’esport i la salut en les zones on duem a terme la nostra activitat. A banda de donar sopar a nombrosos esdeveniments esportius, amb l’objectiu de promoure la pràctica d’exercici físic entre la població de qualsevol edat, també aportem el nostre granet en l’àmbit de la cultura i la salut, fomentant la investigació.