Productes

Innovació

La gestió de la innovació és per a nosaltres una eina clau en la creació de valor. En una clara aposta de futur, seguim destinant els nostres esforços al desenvolupament de productes i processos que ens permetin ser pioners en el nostre sector. A més, la nostra prioritat és fer-ho sempre assolint els estàndards de qualitat més elevats i garantint als nostres clients i consumidors productes que cobreixin les seves necessitats i compleixin les seves expectatives en mercats molt complexes i diferents entre ells.

Tenim el convenciment que anticipar-se és la millor forma de liderar el futur. Per això, fem un esforç d’inversió important per investigar, innovar i millorar els processos, garantint així la competitivitat i el futur de la companyia.

Prioritzem la reducció de sodi, sucre i nivell de greixos als nostres productes, en línia amb els objectius de l’estratègia NAOS impulsada des del Ministeri de Sanitat