RSC i sostenibilitat

La nostra estratègia

El nostre compromís amb els nostres grups d’interès el fem extensiu a tothom qui es pugui veure afectat de manera significativa pel desenvolupament de la nostra activitat o a aquelles persones que realitzin accions que puguin repercutir en el desenvolupament de la nostra estratègia i l’assoliment dels nostres objectius.

Fruit del diàleg i dels mecanismes de participació amb els nostres grups d’interès, s’han definit quatre grans àrees de treball per a les quals s’han identificat els aspectes prioritaris en la gestió del grup.

Aquestes han sigut les bases per definir la nostra estratègia de responsabilitat social corporativa, així com per establir les fites i objectius que ens permetran avaluar el nostre acompliment.

Descobreix algunes de les iniciatives i projectes que duem a terme en la nostra organització en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.

Saber Més

 

Per a més informació:

Memòria de responsabilitat social 2017- 2018

Memòria de responsabilitat social 2016-2017

Memòria de responsabilitat social 2014-2016

La nostra gent

L’èxit d’una empresa és el resultat del talent i benestar dels seus col·laboradors.

OBJECTIUS

Promoure el desenvolupament dels col•laboradors.

LÍNIES DE TREBALL

Diversitat i igualtat.

Salut i seguretat dels treballadors.

Atracció, desenvolupament i retenció del talent.

El nostre planeta

Les accions d’avui no han de comprometre necessitats futures, ni de la companyia ni de la societat.

OBJECTIUS

Minimitzar l’impacte ambiental de les nostres operacions.

LÍNIES DE TREBALL

Riscs amb l’aprovisionament i la gestió de l’aigua.

Envasament i embalatge de productes.

Estratègia envers el canvi climàtic, política i sensibilització ambiental.

Cadena subministrament

Promoure la producció i el consum responsable com a part dels nostres objectius.

OBJECTIUS

Introduir qüestions ètiques, ambientals i socials a la cadena de subministrament.

LÍNIES DE TREBALL

Gestió de la cadena de subministrament.

Avaluació de l’RSC dels proveïdors.

Codi de conducta i anticorrupció.

La nostra comunitat

Ser agents i promotors de canvis que puguin millorar la qualitat de vida de la societat.

OBJECTIUS

Contribuir a la generació de comunitats sostenibles.

LÍNIES DE TREBALL

Salut i nutrició

Promoció d’estils de vida saludables.

Diàleg amb els grups d’interès.