Actualitat

Borges fa el pas a l’energia verda

Borges amb la transició al consum d’energia verda permetrà un estalvi a l’atmosfera de 8.820 Tns de CO2 anuals

El 94% de l’energia utilitzada per Borges prové de fonts renovables

L’empresa Borges en el marc del seu pla estratègic “Compromesos per Naturalesa” ha fet un pas més a favor del medi ambient i la sostenibilitat amb la transició cap al consum d’energia verda, procedent de fonts renovables.

Des de principis del 2020 el 94% de l’energia dels centres productius que té Borges arreu del món provindrà de fonts renovables. Amb aquesta transició cap al consum d’energia verda Borges aconseguirà reduir les emissions de CO2 procedents de l’electricitat que consumeix la seva activitat i es traduirà en un estalvi d’emissions a l’atmosfera de 8.820 Tones de CO2, reduint així la petjada de carboni.

Aquesta és una iniciativa més de Borges en la lluita per un consum energètic responsable i més eficient. Des de l’agost de 2018 Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, la divisió d’olis del grup, disposa de la ISO 50001 que té com a principal objectiu mantenir i millorar el sistema de gestió de l’energia. També disposa d’una planta de cogeneració des de 1998, la qual permet la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i en el darrer any ha premés disminuir més de 5.000 tones de CO2 a nivell estatal. Aquesta planta de cogeneració està considerada com una de les més eficients del país en la que s’aprofiten els gasos de la sortida de la caldera de la cogeneració per a l’assecatge de llavors, obtenint una reducció de 15.000 MWh anuals, l’equivalent a 4.815 Tn CO2.

Borges seguirà treballant sota el seu pla estratègic “Compromesos per Naturalesa” per potenciar l’ús d’energies renovables, invertir en fonts d’energia estratègicament més eficients i treballar per a reduir l’impacte ambiental de la seva activitat.

Per a més informació visiteu www.compromesospernaturalesa.cat