Actualitat

Renovació del Distintiu d’Igualtat a l’Empresa

Aquest mes de juny l’empresa Borges SAU ha obtingut la renovació del Distintiu “Igualtat en l’Empresa” que concedeix el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en reconeixement a les polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el si de les organitzacions.

Per a Borges Mediterranean Group suposa un privilegi seguir comptant amb aquesta distinció ja que l’any 2010 Borges SAU va ser una de les 36 empreses triades entre les més de 600 sol·licituds que es van presentar en la primera de les convocatòries que busquen la igualtat com a marca d’excel·lència en aquelles empreses compromeses amb la millora i la superació.

Per això, per ser de les primeres empreses guardonades llavors, i ser ara també una de les pioneres a renovar el Distintiu, ens enorgulleix agrair el treball i les aportacions de tota la Gent Borges que així ho fa possible dia rere dia.

El nostre compromís explícit amb la igualtat d’oportunitats va començar l’any 2007 i des de llavors ha anat consolidant-se, significant un canvi qualitatiu en les diverses polítiques de Recursos Humans, com ara els procediments de reclutament i selecció, promoció, plans de formació, ordenació del temps de treball, polítiques de conciliació de la vida familiar, personal i laboral, etc., així com en els models d’organització i en altres àmbits com els serveis, els productes i la publicitat de l’empresa.

En aquest sentit, treballem en el context del 2º Pla d’Igualtat, el qual ens està permetent augmentar la motivació i el compromís dels nostres col·laboradors/as, així com el seu potencial i capacitats, optimitzar la gestió de la diversitat, consolidar la nostra cultura d’empresa i, en definitiva, projectar una imatge corporativa d’acord amb els nostres principis ètics.

La Igualtat és un principi bàsic per a Borges Mediterranean Group considerant fonamental comptar amb un ambient de treball on imperin la confiança i el respecte mutu, la diversitat, la integració i perseguint la realització professional de cada treballador.

“Revalidar el títol”, fent ús del símil que en tantes ocasions sentim en els mitjans de comunicació esportius, situa a Borges Mediterranean Group, una vegada més, al capdevant de les empreses del seu sector.